Гърция спира плащане на данъци за 4 месеца, сваля ДДС за защитни средства и дезинфектанти 4 пъти

Гръцкият финансов министър Христос Стайкурас обяви днес втори пакет от мерки в подкрепа на икономиката, които включват и четирикратно намаление на ставката на ДДС за защитни средства и дезинфекционни препарати. Общата му стойност 3,8 милиарда, съобщава в. „Катимерини“.

Гръцкият държавен бюджет дава от тях 2 милиарда евро (по 1 милиард евро за бизнеса и за наетите) и 1,8 милиарда евро от специалния европейски фонд.

Мерките включват общо спиране до 31 юли на плащането на данъци за приблизително 200 000 малки фирми с около 600 000 служители, които са силно засегнати. Един милиард евро ще получат фирмите като авансова компенсация за намаляването на оборотите, включително – разходите за заплати и и други разходи.

Заетите, чиито трудови договори са временно прекъснати, ще получат компенсация от 800 евро в началото на април, като държавата покрива социалните и здравните осигуровки. В същото време данъчните им задължения се замразяват за 4 месеца. Смята се, че мярката ще засегне около 500 000 души, а разходите за март и април са около 450 милиона евро. За самонаети лица, еднолични търговци и свободни професии всички данъчни задължения са разсрочени за 4 месеца.

Допълнителните 1,8 милиарда евро от специалния европейски фонд ще бъдат използвани пряко за повишаване на ликвидността, заетостта и доходите на работниците.

ДДС се намалява на 6% от 24% до края на годината за маски, ръкавици, антисептици, кърпички, сапун и като цяло за продуктите за хигиена и защита. Същото важи и за етиловия алкохол, използван от предприятията за производство на антисептици.

Фирмите, които затварят, ще плащат 60% от наема за март и април за бизнес помещенията. Администрацията пристъпва към незабавно изплащане на всички просрочени задължения от правителството към фирми и физически лица.

Пакетът предвижда и облекчения на режима на кредитиране на предприятия и физически лица от банките.