Галя Захариева: За нас образованието остава стратегически и национален приоритет

Кандидат-депутатите от ГЕРБ и СДС Сливен Галя Захариева и Даниела Василева представиха основните приоритети в предизборната програма на ГЕРБ в сферата на образованието и науката в специално онлайн събитие: https://www.facebook.com/gerb.sliven/.

„През последните години ГЕРБ преобрази българското образование и за нас то остава стратегически и национален приоритет. Изпълнихме ангажимента за удвояване на възнагражденията на учителите. Това допринесе професията да бъде желана и търсена. Заплатите на учителите вече са над средните за страната. През 2021г. стартовата заплата е 1260 лв. Ще затвърдим водената политика на увеличаваща се бюджетна подкрепа за сектора и ще повишим разходите за образование до 5 на сто от БВП, в т.ч. като увеличим разходите за висше образование до 1 на сто от БВП“, каза Захариева.

Ангажираме се да увеличаваме възнагражденията в сектора с темп, изпреварващ увеличението на средната заплата за страната. Искаме да поддържаме на средните учителски заплати на ниво над 125 % от средните за страната и да повишим средната заплата във висшето образование до ниво от над 140 % от средната за страната, заявиха кандидат-депутатите.

„През изминалия мандат инвестирахме над 100 млн. лв. в ремонта и оборудването на физкултурни салони, спортни площадки, ученически общежития, класни стаи и кабинети, в създаването на достъпна архитектурна среда. Продължаваме с инвестициите в училищата и детските градини с цел модернизация и качество. В Сливен ще бъдат изградени три нови детски градини и ще се извърши ремонт на други три детски заведения. С близо 1,8 млн. лв. ще бъдат изградени два физкултурни салона, в Профилираната природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ и Профилираната гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“. 1500 са учениците в двете гимназии. Те ще могат да използват нови и модерни съоръжения за спорт. Предвидено е подобряване на материално-техническата база на държавните професионални гимназии в областта“, каза от своя страна Даниела Василева.

Кандидатът за народен представител Галя Захариева подчерта, че се ангажира за удвояване на публичните средства за научни изследвания и иновации, и за насърчаване участието на български учени в Европейските научноизследователски и иновационни програми. „Ще продължим и завършим промените в системата, насочени към развитие на ключовите компетентности и уменията на 21-ви век, насърчаване на образователните иновации и повишаване мотивацията за учене и ще поставим акцент върху възпитателната работа във всички политики, като насърчим  работа с родителите във всяко училище и детска градина“, каза още Захариева.

От своя страна Даниела Василева допълни, че в предизборната програма на ГЕРБ в сферата на образованието и науката е заложено още приоритетно инвестиране в електронизация на обучението, спортни игрища, кабинети и достъпна архитектурна среда в образователните институции.

Ще се работи по Механизма за съвместна работа на институциите с фокус обхващане на всяко едно дете и ефективното му включване в системата, като всички деца в предучилищна възраст ще бъдат освободени от такси. Ще продължи  модернизирането на професионалното образование. Ще се изградят 10 модерни студентски кампуса.

Галя Захариева припомни, че за последните четири години цялостно са модернизирани над 500 образователни институции и са вложени инвестиции в отделни елементи във всички останали, за което са отделени над 1 млрд. лв. Изградени са модерни СТЕМ центрове в над 260 училища, за което през последните две години са осигурени 40 млн. лв. Финансирано е строителството на 12 нови училища и надстрояване на други 44. Одобрена е тригодишна програма за строителство и надстрояване на училища и детски градини, за която са планирани 210 млн. лв.

ПП ГЕРБ се явява с номер 28 в бюлетината на изборите.