Фотоизложба „В дивото“ показва животни и растения от Сливенско

Фотоизложба „В дивото“ по повод Деня на биоразнообразието бе открита днес в зала „Сливен“. Тя показва повече от сто интересни вида, част от които са доста редки и с висока консервационна стойност. Снимките представят кадри на животни и растения, които се срещат в Сливенска планина, река Тунджа и други региони на община Сливен. Те са дарени на отдел „Екология“ във връзка с изработването на карта за устойчив и алтернативен туризъм.

Автори на снимките са български учени и фотографи – Борис Белчев, Здравко Колев, Георги Попгеоргиев, Георги Герджиков. Другите автори са любители фотографи, учени и експерти, обикаляли сред природата с основна цел – познание и опазване на биоразнообразието. Сред тях са Надя Гетова, Николай Долапчиев, Стоян Николов, Георги Диловски. В изложбата са включени и снимки от фотокапани, които показват живота на дивите обитатели в гората. Към тях е включена и една пътуваща от няколко години фотоизложба на „Зелени Балкани“, която цели запознаване и докосване до редки местообитания и видове от европейската мрежа „Натура 2000“.

Изложбата ще остане в Сливен до 15 юни.

Международният ден на биоразнообразието е обявен през 1992 г. Тази година темата е „Бъди част от Плана“ – план, включващ различни мерки за възстановяване на местообитания и намаляване загубата на биоразнообразие.