Форум за превенция на трудовия травматизъм се проведе в Областна администрация-Сливен

Днес, в заседателната зала на Областна администрация – Сливен се проведе регионалната конференция на тема „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква“. Инициативата е на Главна инспекция по труда и Министерство на труда и социалната политика, като част от националната кампания за превенция на трудовия травматизъм.

Областният управител инж. Маринчо Христов бе сред участниците във форума, на който присъстваха още Димо Иванов-главен директор на Главна дирекция „Инспекция на труда“, инж. Александър Борисов- експерт от Главна дирекция ИТ, Ирена Иванова-директор на „Инспекция по труда“-Сливен, представители на различни институции, както и работодатели.

г-н Димо Иванов, не скри вълнението си от това, че инициативата е от изключително значение за служителите на тази институция.

„Няма нищо по-ценно от човешкия живот. Нашата мисия е да създадем среда на нетърпимост към неспазването на здравословните и безопасни условия на труд по време на работа и нашата молба към всички Вас е да бъдете наши съюзници, тъй като тревожната тенденция за увеличаване на трудовите злополуки, особено на тежките с фатален край е притеснителна“ сподели още г-н Иванов.

540 трудови инциденти са станали през изминалата 2023 година в страната ни, като най-голям брой са в строителството. Сред най-честите причини за трудови злополуки са падане от височина, премазване, удар от падащ предмет, поражения от електрически ток, затрупване от земни маси и др. От началото на 2024 г., 15 са смъртните случай на работното място.

Според главния директор на Главна дирекция „Инспектиране на труда“, най-честите причини за неспазване на правилата за безопасност са преследването на срокове, подценяване на мерките от страна на работодателите, както и надценяване на собствените възможности от страна на работниците.

Областният управител инж. Маринчо Христов изрази мнение, че българският работник е далеч по-дисциплиниран, когато работи за чужди компании, заради непрекъснатите проверки и строги санкции. Според него, родните работодатели трябва да настояват за спазване на правилата и задълженията на служителя, вписани в длъжностната му характеристика.

На срещата се обърна внимание на това, че работата без трудов договор, неспазването на правилата за работно време, недостатъчната квалификация и компетентност, непровеждането на инструктажи и неизползването на лични предпазни средства са основна предпоставка за опасно поведение и инциденти по време на работа. Това бе и повод, представители на местния бизнес да споделят своя опит и проблемите си в тази насока.

Днешният форум, организиран със съдействието на Областна администрация-Сливен, е част от серията регионални конференции, които ще се проведат в рамките на стартиралата през месец февруари 2024 г. национална кампания за превенция на трудовия травматизъм.