Финландия въвежда 14-дневна карантина за българите

Финландия въвежда промени в условията за влизане в страната за български граждани, съобщават от МВнР.

Служителите, които извършват граничните проверки, ще изискват по преценка представяне на необходими документи.

Българските граждани, които са допуснати във Финландия, ще бъдат поставяни под препоръчителна 14-дневна карантина.

От 19 септември гражданите на Република България ще бъдат допускани във Финландия само в специално изброените случаи:

• влизане във Финландия на граждани на държави от ЕС и Шенген, пребиваващи във Финландия и членовете на техните семейства;

• транзит през Финландия;

• пътуване, свързано с работа, командировка или обучение; посещение на близки роднини или партньор на семейни начала;

• дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, държавни представители;

• лица, които се нуждаят от международна закрила или пътуват по други хуманитарни причини, друга необходима и обоснована причина (напр. представители на чуждестранни медии, уреждане на собственост в страната).