Фестивалът „Етноси, багри и котленски килим“ беше представен на онлайн среща свързана със занаятчийството в България

Фестивалът на етносите, багрите и котленския килим беше представен от гл. експерт „Връзки с обществеността“ към Община Котел – Божана Попова по време на дигитална среща, организирана от ОЕКОН ГРУП България, финансирана от програмата „Erasmus +“ във връзка със състоянието на занаятчийството в България. В нея участие взеха представители на Търговско-промишлената палат от градовете Стара Загора и Враца, на Асоциацията на жените-предприемачки в България “Вселена” и други.

По време на презентациите, в които всички участници в дискусията представяха най-значимите си проекти през годините, експертът по „Връзки с обществеността“ към Общината запозна подробно присъстващите с уникалния котленски фестивал, който тази година ще се проведе от 29 до 31 юли в Котел. Основната идея на презентацията беше, че фестивалът може да си го представим  като дете, което е на гости при своите баба и дядо през лятото. При тях то се среща с българските традиции, обичаи и ритуали. Живее техния живот – без телевизия, без интернет и телефони. Всичко, с което се занимава, минава през ръцете и ума му. Всеки аромат, който усеща – е истински. Всеки залък, който слага в устата си е вкусен! „Това „дете“ е нашият млад фестивал – расте с всяка изминала година, надгражда се и показва много нови познания, придобити чрез приемственост от по-възрастните към по-младите. Фестивалът ни е „детето“, което иска да запознае всички хора в България и по света със занаятите и традициите ни и всяка следваща година очаква с трепет съмишлениците му да се увеличават. Надявам се, че във ваше лице той ги е намерил и заедно ще работим за развитието на занаятчийството и туризма в региона!“, каза в заключение експертът.

На срещата бяха разгледани и обсъдени различни въпроси и предложения свързани с развитието на занаятчийското предприемачество, ресурсите и инструментите, с които това предприемачество би се развило най-оптимално, както и темата „- „Oт идея до практика“, свързана с управлението на проекти, управлението на риска и междуличностните отношения