Фермери кандидатстват за помощи, таванът е 50 хил. евро

До 13 ноември 2020 г. се приемат заявления за подпомагане по подмярка 21.3 “Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3” от Програмата за развитие на селските райони.

Кандидатите подават заявления в Областните дирекции на ДФ “Земеделие” по местонахождение на предприятието или по адрес на седалището на юридическото лице. Общият бюджет е малко над 7 млн. лева.

Имат право да кандидатстват микро-, малки или средни предприятия които, преработват селскостопански продукти или памук, с изключение на риба. След допустимите кандидати са групи и организации на производители, които осъществяват преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти.

Финансовата помощ е 5% от декларираните приходи от реализацията за 2019 г. Възможно е да се предостави и на едно лице, заето в предприятието, еднократно по 270 лв.

Водещо условие при COVID 3 е субсидии да се предоставят в случаите, че в предприятието има установен спад на приходите от продажба на преработени селскостопански продукти с най-малко 20%. Таванът на финансова помощ е до 50 хил. евро.