Фермери и пчелари могат да подават заявления за държавна помощ

Животновъдите и пчеларите могат да кандидатстват за финансово подпомагане по de minimis от 11 до 24 август 2020 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

За фермери със стада са отделели 25 660 000 лв. На финансиране подлежат стопани, получили средства по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020.

За пчеларите са определени 5 милиона лева за 2020 г. Финансовата подкрепа ще покрие част от разходите им при отглеждане на пчелните семейства, както и за възстановяване на загубите им от ниските добиви. Подпомагането ще е до 7 лв. на пчелно семейство.

У нас се отглеждат 712 079 пчелни семейства от 6 468 земеделски стопани.

На официалната интернет страница на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията за прилагане на държавните помощи, както и образци на документите за кандидатстване.

За започването на приемите фондът ще информира чрез SMS допустимите за подпомагане земеделски стопани. Съобщението  ще бъде изпратено от телефонен номер 180-080.