Европа влезе в рецесия

ЕС е в рецесия и с 11,4% свита икономика през второто тримесечие на 2020 г., заетостта намалява с 2,7%, показват данни на европейската статистическа служба, съобщава money.bg.

Още по-голям е спадът в еврозоната – БВП намалява с 11,8% спрямо първото тримесечие, а заетостта с 2,9%. Откакто има сравними данни, това е най-резкият спад на икономиката на блока от 1995 г. През първите три месеца на годината свиването на икономиката на ЕС е 3,3%.

Спрямо същото тримесечие на миналата година БВП намалява с 14,7% за еврозоната и с 13,9% за ЕС след -3,2% и 2,7% съответно през първото тримесечие.

В ЕС, Испания (-18,5%) е с най-сериозен спад на БВПследвана от Хърватия (-14,9%), Унгария (-14,5%), Гърция (-14%), Португалия (-13,9%) и Франция (-13,8%). С най-малък спад са Финландия (-4,5%), Литва (-5,5%), Естония (-5,6%), Ирландия (-6,1%), Латвия (-6,5%) и Дания (-6,9%).

Според НСИ, България е в средата със спад от 8,5%, под средното за ЕС.

През второто тримесечие на 2020 г. потреблението на домакинствата намалява с 12,4% в еврозоната и с 12% в ЕС. С 17% в еврозоната и 15,4% в ЕС спада бруто образуването на основен капитал – основен измерител на инвестициите на компаниите. Износът спада с 18,8% за ЕС и еврозоната, а вносът – с 18% за еврозоната и със 17,8% за ЕС.

С 2,9% намалява броят на заетите в еврозоната и с 2,7% в ЕС – най-резкият спад от 1995 г. През първите три месеца на 2020 г. е отчетен растеж от 0,4%. Евростат подчертава, че намалението на заетостта е сравнително умерено благодарение на държавните програми. Спадът в изработените часове обаче е по-драстичен: с 12,8% в еврозоната и 10,7% в ЕС.

Най-голям спад в заетостта има в Испания (-7,5%), следвана от Ирландия (-6,1%), Унгария (-5,3%) и Естония (-5,1%). Само Малта регистрира увеличение – 0,6%.