Евродепутатите от ГЕРБ изпращат предложения относно готвените промени в защита на българското розово масло

Андрей Новаков

Етеричните масла не са химическа смес, а безопасен натурален продукт,
извлечен чрез дестилация по безвреден метод, познат и ползван от векове.
Това настояват българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков и
Асим Адемов, които представиха първите конкретни предложения за текстове
в доклада за изменения в Регламента за класификация, етикетиране и
опаковане на химикали (CLP).В началото на месец март тази година за
обсъждане на регламента и потенциалния ефект от него върху
производството на българско розово масло по покана на Андрей Новаков в
Брюксел бяха кметът на Казанлък Галина Стоянова, бившият земеделски
министър Десислава Танева и бившият изпълнителен директор на Държавен
фонд „Земеделие“ Васил Грудев. Те проведоха среща с българския
еврокомисар Мария Габриел и подчертаха важността и отражението на
предвижданите изменения за поминъка на българските розопроизводители. По
време на среща в Карлово в средата на февруари Десислава Танева заедно с
Мария Белова поеха ангажимент да защитят интересите на производителите
на розов и лавандулов цвят, и преработвателите на етерични масла.
Измененията в регламента, инициирани от Европейската комисия, предвиждат
етеричните масла да бъдат класифицирани като потенциално опасни въз
основа на съдържащи се в тях елементи, които в определени условия могат
да предизвикат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве. От
друга страна Комисията обосновава своите намерения и с опасението, че
попаднали в почвата (след употреба на козметични продукти например), те
предизвикват замърсяване на околната среда.
Желанието на Европейската комисия да промени начина на етикетиране на
етеричните масла предизвиква силни притеснения у българските
производители на масло от роза и лавандула поради потенциалното
изискване продукцията им да бъде определена като опасна за здравето и
това да повлияе негативно както на производствения процес, така и на
търсенето и употребата на етерични масла.
Българските евродепутати работят интензивно с представителните
организации на производителите на етерични масла от България и Европа и
в тясна координация със съсловието предлагат на основния докладчик Мария
Спираки конкретни текстове за доклада, който ще бъде разгледан в
Комисията по околна среда на Европарламента.
Тяхната позиция е, че етеричните масла не трябва да бъдат класифицирани
и третирани като смес от химически елементи, а като отделна натурална
единица с променлив състав и концентрация. Освен това българските
евродепутати настояват Европейската комисия да подкрепи и мотивира
намеренията си с независимо проучване относно преките и непреките
разходи за производителите в резултат на предложените разпоредби. Те
алармират, че тежестта върху приходите и разходите на индустрията е
абсолютно неизвестна, а това представлява заплаха най-малките
производители да бъдат изтласкани от бизнеса. В резултат регионалните
икономики и традиционните индустрии са изложени на риск, докато ЕС
отваря вратата за конкурентен внос от трети страни.
Очаква се през месец май регламентът да бъде разгледан в Европейския
парламент, а в края на годината Европейската комисия трябва да публикува
и своите предложения за промени в другия регламент с отношение към
етеричните масла – Регламента относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали.