ЕС и Турция търсят алтернативен начин на сътрудничество

В годишния си доклад евродепутатите призовават ЕС и Турция да преодолеят настоящата безизходица и да намерят „успоредна и реалистична рамка“ за отношенията между ЕС и Турция.

Освен ако турското правителство не промени драстично курса, процесът на присъединяване на Турция към ЕС не може да бъде възобновен при сегашните обстоятелства, казват евродепутатите в своя доклад, приет в сряда с 434 гласа „за“, 18 „против“ и 152 „въздържал се“.

Призовавайки турското правителство, Европейския съюз и неговите държави членки да преодолеят настоящата безизходица и да преминат към по-тясно партньорство, евродепутатите препоръчват да се намери паралелна и реалистична рамка за отношенията между ЕС и Турция и призовават Комисията да проучи възможните формати.

Евродепутатите потвърждават, че Турция остава кандидат за членство в ЕС, съюзник в НАТО и ключов партньор в областта на сигурността, търговските и икономическите отношения и миграцията, като подчертават, че от страната се очаква да зачита демократичните ценности, принципите на правовата държава, правата на човека и да спазва законите, принципите и задълженията на ЕС.

Няма връзка между процеса на присъединяване на Швеция към НАТО и присъединяването на Турция към ЕС

Парламентът настоятелно призовава Турция да ратифицира членството на Швеция в НАТО без по-нататъшно забавяне и подчертава, че процесът на присъединяване към НАТО на една държава по никакъв начин не може да бъде свързан с процеса на присъединяване към ЕС на друга държава. Напредъкът на всяка държава в ЕС продължава да се основава на собствените ѝ заслуги, подчертават евродепутатите.

Докладът приветства гласуването от страна на Турция в подкрепа на осъждането на агресивната война на Русия срещу Украйна в Общото събрание на ООН и ангажимента ѝ към суверенитета и териториалната цялост на страната, като изразява съжаление, че Турция не подкрепя санкции извън рамките на ООН. Степента на привеждане в съответствие на Турция с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС е спаднала до най-ниското си равнище от 7 %, което я прави най-ниската от всички държави, обхванати от процеса на разширяване.

Ангажимент на ЕС за подкрепа на бежанците и усилията за възстановяване след земетресението

Евродепутатите приветстват усилията на Турция да продължи да приема най-голямото бежанско население в света с почти четири милиона души. Те приветстват факта, че ЕС продължава да предоставя финансиране за бежанците и приемащите общности в Турция, и са твърдо решени да продължат това в бъдеще.

Изразявайки искрените си съболезнования на семействата на жертвите на опустошителните земетресения от 6 февруари 2023 г., членовете на ЕП заявяват, че ЕС следва да продължи да отговаря на хуманитарните нужди и усилията за възстановяване на Турция. Те подчертават, че европейската солидарност би могла да доведе до осезаемо подобряване на отношенията между ЕС и Турция.