Елена Йончева поиска от Комисията националните правителства да нямат роля в разпределението на европейските средства за медиите. Юрова съгласна с подобен подход

Елена Йончева, евродепутат от Групата на Социалистите и Демократите в Европейския парламент, поиска Европейската комисия да осигури надежден механизъм за финансиране на независими медии и разследваща журналистика. Същевременно Йончева настоя разпределението на тези средства да не се възлага на националните правителства, тъй като това ще има негативен ефект. „Формулата, по която се възлага на националните правителства да разпределят европейски средства към конкретни бенефициенти, не може да е основа за изграждане на независима журналистика. Такъв подход просто дава още един инструмент за фаворизиране на едни медии и изтикване на други. Ако този подход не се промени, само ще се задълбочи проблемът с медийната среда. Нито едно правителство не трябва да има правомощия да разпределя европейски пари на медиите. Тези средства трябва да се предоставят директно на медиите, отговарящи на условията за качествена и независима журналистика или да се преразпределят към тях от утвърдени европейски неправителствени организации, които да правят подобна оценка“, категорична беше Йончева по време на днешното заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи към Европейския парламент. Еврокомисар Вера Юрова, в чийто ресор е медийната политика, изрази подкрепа за направеното предложение. „Напълно съм съгласна с Вас, госпожо Йончева – не трябва само да гледаме колко пари се отпускат, но и по какъв канал се отпускат. Съгласна съм изцяло с Вас, че средствата за медиите не трябва да бъдат разпределяни от държавите-членки. Това ще бъде правено от надеждни паневропейски организации.“, коментира Юрова.

Припомняме, че по-рано в отговор на настояване от страна на Европейския парламент Комисия предложи 61 милиона евро да бъдат предоставени на медиите в рамките на инструмента „Творческа Европа“. Йончева поиска тези средства да бъдат увеличени, както и да се създаде отделен фонд, който да финансира само разследваща журналистика. „Разследващата журналистика е ключова за критичното мислене, както и за гарантиране на прозрачност и контрол върху дейността на политиците. Същевременно в следствие на най-различни причини този тип журналистика все повече отсъства от медийното пространство. В съвременния динамичен свят, където все по-често скоростта, с която се предават новините, доминира над тяхното качество, става все по-неизгодно за медиите да отделят ресурси за разследваща журналистика. Ако искаме да защитим този вид журналистика, трябва да осигурим надежден източник на финансиране, който да подкрепя независимите журналистически разследвания“, каза още Йончева.