Елена Йончева настоява Комисията да гарантира, че отпуснатата финансова помощ за националните икономики няма да отиде в престъпни групировки

По предложение на Елена Йончева, евродепутат от Групата на Социалистите и Демократите в Европейския парламент, Антикорупционната група на ЕП поиска от ЕК да създаде специален мониторингов механизъм, който да проследи как точно се разходва безпрецедентната по размер финансова помощ за националните икономики, предоставена във връзка с пандемията.  Евродепутатът настоява Комисията да даде конкретни насоки на държавите-членки за по-ефективен избор на бенефициентите по новите фондове, като се отдели внимание на малкия и среден бизнес.

В изявлението си Антикорупционната интергрупа призовава още ЕК да ограничи максимално възможностите тези средства да се предоставят на компании-посредници, както и да се засили контролната роля на Европейската прокуратура и ОЛАФ по отношение на разходването на спешната помощ.

„За по-малко от месец Европейският съюз осигури 200 милиарда евро от Европейската инвестиционна банка за финансиране на бизнеси. Създаде се схема от 100 милиарда евро за мерки за краткосрочна заетост (sure). Осигуриха се 240 милиарда евро подкрепа от Европейския Механизъм за стабилност за най-засегнатите държави-членки. Набавиха се 70 милиарда евро директна подкрепа от бюджета на ЕС. Осигуриха се и над 330 милиарда евро държавни помощи, за които ЕС облекчи режима за предоставянето им. Всички тези средства са значителни, но колко от тях ще се усвоят от България ? Колко от тях ще достигнат до реално нуждаещите се бизнеси и работници в България зависи само и единствено от нашето правителство“ , коментира Йончева. „Тревожно е, че вече над два месеца правителството не е предоставило ясна информация за каква подкрепа ще се бори. Европейският съюз дава много възможности, но няма как да замести липсата на инициатива и дългосрочно планиране сред нашите управляващи“, допълни още Йончева.

Тази седмица Европейската комисия представи нови предложения в рамките на многогодишната финансова рамка на ЕС, както и план за възстановяване от кризата, предизвикана от пандемията с коронавируса. Това е поредното решение на ниво ЕС за стимулиране на бизнеса и неправителствения сектор – в последните месеци в Брюксел бяха взети решения за наливане на над 3.4 трилиона евро в националните икономики. Успоредно с многото възможности, които тази подкрепа осигурява на бизнеса, от Европейския парламент обърнаха внимание, че най-важното е тези средства да достигнат до реално нуждаещите се. Антикорупционната група на ЕП, чийто член е Елена Йончева, излезе със специално изявление, приканващо ЕК да гарантира, че с тези милиарди няма да се облагодетелстват кухи фирми, олигарси и престъпни групировки.

Успоредно с това, Елена Йончева повдигна и въпроса за отделянето на европейски средства за подпомагане на медийния сектор, който беше изключително засегнат от кризата, предизвикана от коронавируса. Елена Йончева, заедно с група други евродепутати от различни политически семейства, изпратиха писмо до Европейската комисия, настоявайки спешно да се заделят средства за медиите и да се подпомогне независимата журналистика. В отговор на тази инициатива еврокомисаря по вътрешния пазар, Тиери Бретон, се ангажира ЕК да започне пилотни проекти за финансиране на медиите.