Елена Йончева – ”Кампанията за изкуствения характер на коронавируса може да има много сериозни последствия за Европа”.

Като член на Комисията по външни работи в ЕП, Елена Йончева, евродепутат от Групата на Социалистите и Демократите в Европейския парламент, поиска европейските институции да анализират по-задълбочено въпроса с мащабно тиражираната кампания за изкуствения произход на коронавируса, разработен в лаборатории по тайни правителствени програми. „Подобни твърдения имат за цел демонизиране на конкретни държави и в бъдеще могат да бъдат използвани за политически и икономически натиск“, коментира тя. „В момента сме свидетели как такива обвинения се разменят между САЩ и Китай дори от правителствени служители от двете страни. Такива обвинения са изключително опасни, защото могат да бъдат използвани като повод за избухването на нова спирала от политическо противопоставяне и дори да доведат до икономически санкции, както и налагане на ограничения във финансов план. Двете държави са едни от най-важните партньори за ЕС с огромно значение за европейския ни пазар и икономика. ЕС има годишен оборот от 616 млрд.евро със САЩ и 560 млрд.евро с Китай. При възможно негативно развитие Европа може да се окаже неволно въвлечена в подобна кампания и да следва решения, върху които няма обективен контрол“, посочи още тя. Йончева подчерта също така, че в този критичен момент ЕС трябва да се противопостави на едностранни комисии или разследвания и да се придържа към международно признатите механизми с участието на европейски експертни групи с пълен достъп до информацията. ЕС  трябва да има ефективна възможност за собствена оценка и влияние върху заключителните решения. Евродепутатът се ангажира да следи въпроса отблизо, като посочи, че вече е поискала от върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи, Жозеп Борел, допълнителна информация по случая.

Безпрецедентната ситуация, наложена в много държави в следствие на пандемията от коронавируса, постави с още по-голяма сила необходимостта от ефективно противодействие на разпространението на фалшиви новини и използването на медиите за дезинформация. В последните месеци станахме свидетели на множество примери в тази посока – от разпространението на неверни здравни съвети до тиражирането на редица конспиративни теории. Част от дезинформационната кампания беше насочена и към ролята на ЕС и подкрепата, която се дава на отделните държави-членки. Всичко това накара европейските институции да обърнат по-голямо внимание на проблема.

Припомняме, че миналата седмица Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) разпространи подробен доклад относно дезинформационните дейности, свързани с пандемията от COVID-19. В доклада се констатира значителен брой координирани дезинформационни кампании за разпространение на невярна здравна информация в рамките на Европа, както и наличието на множество конспиративни теории и твърдения, че само авторитарните политически системи – а не демокрациите – са в най-добро състояние да се справят с настоящата криза. Докладът предизвика бурен дебат в Европейския парламент.