Електронното преброяване продължава до 24 часа на 17 септември

Електронното преброяване на населението и жилищния фонд, което започна на 7 септември, ще продължи до 24,00 часа на 17 септември 2021 година, напомниха от областната администрация в Сливен.

От 18 септември до 3 октомври 2021 г. всяко домакинство ще бъде посетено от преброител. Ако вече сте се преброили онлайн, единственото, което трябва да направите, е да предадете на преброителя 15-цифрения код, който се генерира от системата за преброяване.

При въпроси по преброителната карта или при технически казуси гражданите могат да звънят на *2021 или на 02/907-84-30.

Обект на преброяване са всички лица, които пребивават обичайно на територията на страната, и временно присъстващите лица, независимо от тяхното гражданство и статут на пребиваване.

Данните от преброяванията се използват в процеса на вземане на решения и при разпределяне на финансирането в различни области като образование, здравеопазване, социална защита и други. Те са в основата на разработването на национални и регионални политики, което превръща преброяването в общонационална задача.

„Електронното преброяване има много предимства. То е лесно и бързо. Съвсем не на последно място, то е и безопасно за здравето и живота на всички, ангажирани в преброителния процес, и на самите домакинства в усложнената обстановка на епидемия“, коментира областният управител на област Сливен Минчо Афузов.

Началникът на  отдел „Статистически изследвания – Сливен“ Антон Георгиев напомни, че гражданите могат да се запознаят с подробни указания за електронното преброяване и да следят актуалната информация на интернет страницата  https://census2021.bg/ или на сайта на НСИ https://nsi.bg/.

Включи се, защото си важен!

Благодарим Ви, ако вече сте се преброили!