Еко идеи и други въпроси поставиха граждани в приемния ден на кмета Стефан Радев

Жители на община Сливен потърсиха съдействие по различни казуси в днешния
приемен ден на кмета Стефан Радев. Пред него бе споделен възникнал проблем с
уличната пътна настилка в едно от сливенските села. Друг въпрос бе обвързан с
нарушаване на обществения ред. На вниманието на кмета Радев бяха
представени и идеи за градската среда, с еко насоченост. Кметът увери, че ще
разпореди проверки по някои от случаите, компетенциите и правомощията на
Общината.
Част от заместниците на Стефан Радев също проведоха днес приемен ден с
граждани. С молба за съдействие към тях бяха отнасяни казуси, касаещи
жилищна собственост, инфраструктурни въпроси, правни и междусъседски
спорове.
Приемният ден на кмета и неговия екип е всеки първи четвъртък от месеца, като
при неотложни ангажименти е възможна промяна в дните и записаните
граждани се уведомяват за това. Записването се извършва три дни преди
приемния ден – в понеделник от 8.30 часа в Центъра за административно
обслужване на гражданите – източен вход на Общината. Жалби и сигнали се
приемат и по електронна поща.