Екипи ще обходят на адрес деца и ученици в Сливенско, незаписани в училище

Работата на институциите по по механизма за обхват на децата и учениците от задължителната предучилищна и учищна възраст бе обсъдена на заседание на Областния координационен център, съобщиха от областната администрация.

По информацията в единната електронна система, към момента 4 863 деца и ученици на възраст от 5 до 16 години в Сливенска област не са записани. Близо 4000 от тях са били посещавани на адрес и в предходни учебни години. Вероятно повечето от децата са в чужбина с родителите си. Има и незаписани деца от мигриращи из страната семейства.

Какъв е статусът на тези деца, ще изясняват сформираните 57 екипа за обхват с участието на учители, РУО, общините, МВР, РДСП.  От началото на новата учебна година са извършени 530 посещения на адрес. Очакванията се, че до края на октомври ще приключат всички обходи, каза началникът на РУО Боян Аксаков.

Родителите на децата и учениците, които не са записани или са направили повече от 5 неизвинени отсъствия, подлежат на санкция. Те ще бъдат лишени от детски добавки за една календарна година. Информацията се обобщава в социалните служби до 15-то число на всеки месец, заяви директорът на РДСП Тотка Костова.

Заседанието на Областния координационен център /ОКЦ/ бе ръководено от зам.председателя Димитринка Петкова. В него участваха освен ръководителите на РУО и РДСП, ст. експерт в РУО Илонка Толева, зам.директорът на ОД на МВР комисар Веселин Василев, представители на общините Сливен, Нова Загора и Котел.

ОКЦ е създаден съгласно изискванията на ПМС 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институците по обхващане, включване и предотвратяване на отпадане от образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст.