Екип от специалисти ще предоставя индивидуализирана подкрепа за семейства и деца със затруднения в развитието или увреждания в Сливен

Трябва ли да се тревожа, ако детето ми не умее нещата, които правят неговите връстници?

Дали и колко да чакам преди да потърся специалисти ако виждам, че детето ми има затруднения в развитото? Някои казват „ще го израсте“, но други казват, че трябва да действам?

Към кого да се обърна, когато имам нужда от съвет и помощ?

Дали това ще сложи етикет на детето ми, че то е със забавено развитие?

Да се доверя ли на своята интуиция като родител или да търся експертите?

На всички тези въпроси и търсения, а и не само на тях, можете да намерите отговор от екипа специалисти, които предоставят услуга по т.нар. „ранна детска интервенция“ в Сливен. Услугата е част от пилотния проект  „Европейска гаранция детето в България“, който се изпълнява от  община Сливен и УНИЦЕФ, финансиран от ЕС. Екипът от социален работник и двама специалисти по ранна интервенция, сформиран за подкрепа на най-малките деца и техните семейства със затруднения в развитието или увреждания, работи в Сливен от няколко месеца.

Услугата е насочена към семействата на най-малките деца – от 0 до 5-годишна възраст, които имат затруднения в развитието или увреждания. Тя е напълно безплатна.

Какво да очаквате?

  • Услугите са насочени към родители и се предоставят в естествената среда на семейството и детето – у дома, на детската площадка или на местата, където то обичайно прекарва времето си. Това е нов пилотен подход на ранна интервенция какъвто се прилага в много страни по света с доказан ефект;
  • Екипът посещава семейството в дома му, където родителите и детето се чувстват най-спокойни;
  • Подходът и подкрепата зависи изцяло от индивидуалните нужди на всяко семейство и конкретно дете;
  • Целта е семейството да разбира поведението и нуждите на детето;
  • Свързване на семействата с различни специалисти и подходящи услуги;
  • Обучения и семинари за родители, за да придобият повече знания и умения;
  • Съвместна работа с професионалисти, които се грижат за детето – педиатър, личен лекар, учители, педагози и други, за да следваме обща цел в развитието на детето;
  • Подкрепа на преходните периоди на детето от семейство към детската ясла и градина;
  • Оценка на етапа на детско развитие със съвременни методи и насоки за ранна реакция на затрудненията в детското развитие.

Защо ранното детство е толкова важен период в живота и защо е най-важния период за действие?

В първите три години детето се развива с най – висока скорост, като усвоява основни умения за цял живот. Взаимодействието между физическото развитие, здравословното състояние и психическото развитие на детето е много силно. Това е и периодът, който е най – подходящ за действия (интервенции), ако при детето се наблюдават затруднения в някой от областите. Или най-ясно казано – колкото по-рано се реагира, толкова по-сериозни са шансовете за успех и компенсиране на евентуално забавяне или затруднение.

За да може Вие и детето Ви да минете по пътя на ранното и пълноценно детско развитие по възможно най-лесния начин, за да получите търсената от Вас подкрепа,

може да се обърнете към екипа по един от следните начини:

като ги посетите на място: гр. Сливен, ул. „Пейо Яворов“ № 68

като се свържете  по телефон:   Деяна Йорджева – Специалист РДИ / тел: 0878343993 Цветелина Йорданова – Социален работник / тел: 0879355218

като изпратите имейл:   rdintervencia@gmail.com

като посетете ФБ страницата ни: Общностен център – Сливен

Този проект е финансиран от Европейския съюз © УНИЦЕФ България, 2021 Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.

Проектът се изпълнява съвместно с Община Сливен.