Екип на Омбудсмана ще представи нова система за обработка на сигнали на граждани в Сливен

Нова електронна система на институцията на Омбудсмана на Република България за приемане на жалби от граждани и гражданските организации, както и проследяване на работата по тях, ще представи в Сливен екип на омбудсмана Диана Ковачева. На срещата са поканени граждани, граждански организации и медии. Целта е да се активизират неправителственият и медийният сектор на областно ниво като добри канали за защита правата на гражданите. Тя ще се състои на 22 август 2022 г., от 16.00 часа в зала „Май“ на Община Сливен на адрес: Цар Освободител №1.

Новата информационна система, която ще бъде интегрирана в националния сайт на Администрацията на Омбудсмана и практически ще позволи на гражданите да изпращат директно жалбите си и да следят развитието по тях във всеки един момент. Целта е да се постигне бързина, прозрачност и ефективност в работата по проблемите на хората.

В новия сайт на институцията за първи път  ще има и нова в секция „Права на децата“. Разработката е в синхрон с високата интернет култура на подрастващите, за които мрежата е основен източник на информация, място за общуване и забавление. Те ще получат достъп до информация за правата си, но най-важното е, че ще могат да подават директно сигнали до Омбудсмана. Пак там ще се запознаят и с добри инициативи на свои връстници.

Омбудсманът Диана Ковачева наскоро стана инициатор за законово въвеждане на забрана за продажби на райски газ на деца и юноши до 18 г. Работата й по казуса доведе до реални мерки и сериозни проверки, които срещнаха одобрението на родители и институции. Институцията активно се намеси и по казусите с увеличението на цените на водата в Стара Загора и Ямбол.

Ден по-късно, на 23 август 2022 г. (вторник) от 10.00 до 12.00 часа експертите на Омбудсмана ще консултират гражданите от Сливен и региона в изнесена приемна, която ще се състои в зала „Май“ на Община Сливен на адрес: Цар Освободител №1.

По време на срещата гражданите ще могат да заявят казуси на местно, и на национално ниво, свързани с потребителски проблеми, транспорт, социални услуги.

Телефоните за предварително записване на граждани за приемната: 0878 592 642; 02/ 81 06 955; 0879 599 106.