ЕК започва наказателна процедура срещу България

ЕК смята да продължи две наказателни процедури срещу България. Първата е за липса на свързаност с европейските търговски регистри, а втората за чистотата на питейната вода.

ЕК съобщи, че е решила да изпрати официални уведомителни писма до България и Малта за неспазване на всички изисквания на правилата за питейната вода на Евратом, свързани с наблюдението на радиоактивните вещества.

Правилата определят стойности, честоти и начини за наблюдение на тези вещества. Те предвиждат създаване на програми за проследяване дали питейната вода отговаря на изискванията.

Според правилата на ЕС гражданите трябва да бъдат уведомявани за качеството на водата, която използват. България и Малта разполагат с два месеца, за да отговорят, а в противен случай ЕК може да продължи с наказателната процедура, се уточнява в съобщението.

Също така ЕК съобщи, че е изпратила мотивирано становище до България за това, че все още националният търговски регистър не е свързан с европейската система (BRIS).

Тази система осигурява прозрачност на данните за фирмите и улеснява дейностите на вътрешния пазар. Според комисията това, че нашата страна не е изпълнила изискванията, създава трудности за гражданите, дружествата и специалистите от ЕС да получат подходящи данни за българските дружества.

Крайният срок нашата страна да изпълни изискванията е изтекъл на 8 юни 2017 година, а на 2 юли 2020 година ЕК е изпратила първо предупреждение до България, Франция и Ирландия, с искане да предприемат необходимите стъпки.

Франция и Ирландия са предприели нужните мерки, а нашата страна разполага с още два месеца, като след това ЕК може да отнесе случая до Съда на ЕС, се посочва в съобщението.