ЕИЦ „Европа Директно“ – Сливен и Община Сливен организират онлайн форум, посветен на Плана за възстановяване на Европа

Европейски информационен център „Европа Директно“ – Сливен и Община Сливен организират онлайн форум, посветен на Плана за възстановяване на Европа.

Целта на събитието е да запознае възможно най-голям кръг от заинтересовани страни от Югоизточен планов регион с Плана за възстановяване от кризата и пандемията с коронавируса, както и с неговите национални и местни (регионални) измерения,  конкретните ползи за гражданите, бизнеса и общините региона. На фокус през новия период 2021-2027г., ще са концепциите за интегрирани териториални инвестиции(ИТИ), за по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог и реализиране на успешни партньорства и проекти между различни заинтересовани страни на местно ниво.

Форумът ще бъде открит от Кмета на Община Сливен – Стефан Радев, а модератор ще бъде инж. Стоян Марков – заместник кмет „Икономическо развитие“.

В събитието като говорители ще участват:

Асим Адемовчлен на Европейския парламент от групата на ЕНП/ГЕРБ

Цветан Кюланови.д. Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България

Теодор РадоновРъководител на представителството на Европейска Инвестиционна Банка в България

Иван ИвановДиректор на Дирекция „Централно координационно звено“ към Министерски съвет

Силвия Тодорова – Консултант иновации и стратегическо планиране(БАКЕП).

Форумът ще се проведе на 21.04.2021 г. (сряда) от 10:30 часа (българско време) в онлайн платформата Zoom. Поради ограничение в броя на участниците, организаторите приемат предварителни заявки за регистрация. Всеки, който проявява интерес към темата, може да изпрати своя заявка и/или въпроси на електронната поща на центъра: europedirectsliven@gmail.com , или да се обади на телефон 044 411 832 или 0882730188.