Еднократна помощ от 300 лв. за отопление за семейства в затруднено положение

Еднократна финансова помощ за отопление от 300 лева ще получат семейства, които са в най-критична ситуация заради последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка, предвижда проект на правителствено постановление.

С новата помощ ще бъдат подпомогнати близо 50 000 лица и семейства.  Предстои документът да бъде обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество, предаде БНР.

Проектът предвижда подкрепата да бъде за хора, които са получили отказ на подадените заявления за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2021-2022 година.

Предложението е подкрепа да получат тези от тях, чийто доход превишава определения диференциран доход за отопление с до 30 лева включително, както и регистрираните безработни, които са с продължаваща регистрация, но не са достигнали определената минимална продължителност на регистрацията от шест месеца преди подаване на заявление декларацията.

По тази подкрепа при посочените условия ще могат да се възползват и хората, които не са подали документи в нормативно определения срок. За реализирането на тази мярка ще са необходими допълнително 15 милиона лева по бюджета на социалното министерство за тази година за сметка на преструктуриране на разходите или трансферите по централния бюджет за годината.