Един човек е положителен от общо 28 контактни на двамата заразени в Старческия дом

Една положителна проба за коронавирус има сред изследваните 28 контактни лица на двамата заразени от Дома за стари хора в Сливен. Това сочат данните от поръчаното от Общината изследване на персонала и потребителите на всички услуги от резидентен тип. Два положителни PCR-теста има и от положителния пул в Центровете за настаняване от семеен тип – един човек от персонала и един от потребителите. Състоянието на всички е добро. Предстои уточняване на контактните им лица.

Изследванията се правят по инициатива на кмета Стефан Радев за ранно установяване на положителни случаи и предотвратяване разпространението на заразата. След като беше установено огнище в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост на селище „Качулка“ в средата на октомври, кметът даде указания да се направят допълнителни тестове на персонала и потребителите на всички услуги от резидентен тип.

На 31 октомври изтича карантината на потребителите от „Качулка”. Състоянието им е стабилно.