Двойна натовареност на сектор БДС-Сливен през месец  август

Средно по 120 заявления на ден за издаване на лични документи са приемани в сектор Български документи за самоличност в Сливен през най-натовареният месец на годината. От 1 до 31 август са издадени 3 667 лични карти и 2 218 паспорти. През останалите месеци на годината дневният прием на заявления е средно 70 за лични карти и 50 за паспорти. Другият натоварен период е месец декември, когато нашите сънародници се прибират от чужбина за празниците и съчетават това с подмяна на личните документите. Напомняме, че не е задължително да се изчаква изтичане валидността на личната карта или паспорта, за да се подава заявление за нов документ.

За осигуряване на възможност да се обслужват по-голям брой граждани от 30 май секторът работи с удължено работно време от 07,30 до 17,30 часа без прекъсване. Издадени са голям брой лични документи при осъществен  „Организиран прием“ от фирми, държавни учереждения и кметства. Предоставена е възможност заявления за подмяна на документи да се приемат в по-малко натоварените районни управления в Котел и Твърдица. Натовареността на звената се публикува всеки ден на електронната страница на ОДМВР-Сливен. Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис, може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт и удостоверение за събития свързани с издаването на документи.

Важно е да се знае, че удължаването на срока на личните документи, прието през 2020 година, изтече за последните такива през месец юли. Срокът за подновяване на личните карти е до 1 месец от изтичане на валидността, на паспортите до 3 месеца / ако валидността на паспорта няма да бъде подновена, следва да бъде върнат в службата, която го е издала, в срок до 3 месеца/.  При неспазване на сроковете се налагат санкции по Закона за българските лични документи.

До края на 2021 година изтича валидността на 11 623 лични документи.  През 2022 година подлежат на подмяна 12 793 лични карти и 10 938 паспорти.