Два билборда с образа на черни лешояди ще популяризират сред сливналии значението на ПП „Сините камъни“ за завръщане на редките видове лешояди в България

Снимка: ДПП "Сините камъни"

Билбордовете се намират пред сградата на ДПП „Сините камъни“  на бул. Цар Симеон № 1 Б и по пътя за Информационно – посетителски център „Хайдушка пътека” в ПП „Сините камъни“.

„Чрез тях искаме да запознаем хората с емблиматичното значение на града и парка, като едно от малкото места в България, където се разгръщат кампании за завръщане на редките видове лешояди“, разказа Елена Стоева от екипа на Зелени Балкани.

Атрактивните изображения  са отпечатани с подкрепата на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14/NAT/BG/649, като местата за двата билборда са предоставени безвъзмездно от ДПП „Сините камъни“, които са партньори на организацията в дейностите за възстановяване и опазване на лешоядите в България.

Всички граждани на град Сливен могат да следят дейностите на територията на ПП „Сините камъни“, на сайта на проекта: https://greenbalkans.org/VulturesBack/