Домашното насилие в Сливенско расте

„Активни срещу насилието над жени“ бе темата на работна среща за мониторинга на публичните политики и практики за работа при случаи на домашно насилие в област Сливен. Домакин на събитието бе областният управител Веселин Вълчев. „Нашата област е една от четирите в страната, в които се прилага тази мониторингова система, като критериите за това са тревожни. Анализите идват от обажданията на тел.112. Всички ние осъзнаваме сериозността на проблема и последствията. Има какво да се желае по отношение на превенцията“, заяви Веселин Вълчев при откриването на дискусията. В срещата участваха експертът от „Асоциация Анимус“ Катя Кръстанова, зам.областният управител Пепа Генчева, представители на Районната прокуратура – Сливен – прокурорите Елена Панайотова и Александър Добрев, новият координатор в ОД на МВР за работата срещу домашното насилие Васил Монев и негови колеги от дирекцията и районните управления в Сливен, Нова Загора и Котел, ръководители на социални услуги в общините, експерт от община Сливен.

Данните показват, че образуваните в Районен съд – Сливен производства по Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/ нарастват от 32 през 2020 г. на 56 през 2021 г.  Половината от производствата за предходните две години са били прекратени, в по-голямата си част –  заради оттегляне на исковата молба от потърпевшата страна.

Общият брой на издадените заповеди за незабавна защита по ЗЗДН е 45. В 5 от случаите на домашно насилие съдът е отстранил извършителя от обитаваното жилище за определен срок от време, 47 са приложените мерки срещу извършители за въздържане от домашно насилие и 48 – за забрана да приближават пострадалото лице, жилището, местоработата му и местата му за социални контакти и отдих за определен срок от време.

Производствата по ЗЗДН в Районния съд в Нова Загора са 22 през 2020 и 2021 г., като 5 от тях са прекратени. В Районен съд Котел са 19, а прекратените – 7.

Почти всички производства са образувани по искова молба на потърпевшата страна. Само в 8 от случаите това е станало по молба на брат, сестра или попечител.

По време на срещата акцент бе поставен на усилията, полагани от МВР в Сливенска област, в работата при случаи на домашно насилие, оказваната подкрепа на жертвите на насилие. През м.г. са получени 328 сигнала, като 167 от тях са подадени на място, в Районните управления на МВР.

Пострадалите при домашно насилие могат да получат помощ в Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Сливен и в Центъра за обществена подкрепа в Нова Загора. Що се отнася до извършителите на домашно насилие, в съдебните решения липсва мярка за задължителни посещения на специализирани програми, съгласно ЗЗДН,  тъй като такава услуга в област Сливен засега липсва.

От 1 април т.г., със заповед на Главния прокурор, Районните прокуратури са задължени да уведомяват пострадалите лица за начините да получат достъп до институциите, които ще им помогнат, както и да уведомяват самите институции за случаите на домашно насилие. Искови молби от името на или за пострадалото лице могат да се подават от Дирекциите за социално подпомагане, а с предстоящи нормативни промени – и от общините, подразделенията на МВР, лечебните заведения.

Мониторингът се осъществява за трета поред година по проект на неправителствената организация „Асоциация Анимус“, в партньорство с фондация „Общество и сигурност“ и областната администрация в Сливен. За изработване на мониторинга са били изпратени въпросници до районните съдилища, районните прокуратури, общините, службите за социално подпомагане, доставчиците на социални услуги.