Домашна помощница, личен асистент и предач се търсят най-много през Бюро по турда в Сливен

В област Сливен през февруари най-много работни места са обявени за домашна помощница, личен асистент и предач, съобщиха от Дирекцията „Бюро по труда“. Следват позициите тъкач, машинен оператор, общ работник, домашен санитар и учител.

През февруари 670 безработни лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги в бюрата по труда от областта, като най-голям брой от новорегистрираните, според последната им месторабота, идват от секторите „Преработваща промишленост“ (20 на сто); „Държавно управление“ (15 на сто); „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ (12 на сто).

Във втория месец на годината се наблюдава лек спад на безработицата в сравнение с предходния месец – безработните са 5134, с 19 души (с 0,4 на сто) по-малко от безработните в края на м. януари 2023 г. Както БТА писа, през месец януари 2023 г. се отчита характерното за началото на годината увеличение на регистрираните безработни – в края на месеца те са 5153, със 190 души (с 3,8 на сто) повече от безработните в края на месец декември 2022 г. Равнището на регистрирана безработица е 8,2 на сто и в сравнение с януари 2023 г. стойността на показателя спада с 0,03 процентни пункта.

На 27 март Дирекция „Бюро по труда“ – Сливен организира информационна среща на тема „Да работиш (Е) яко“ по проект „Започвам работа“, изпълняван от Агенцията по заетостта по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.