Домакинствата са свили разходите за храна и лекарства

1 805 лв. е общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 г. и нараства с 2% спрямо същото тримесечие на 2019 година, по данни на НСИ.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.1%), следван от доходите от пенсии (30.1%) и от самостоятелна заетост (6.2%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 2.1 процентни пункта, а доходите от пенсии се увеличават с 2.8 процентни пункта.

Относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.2%, а делът на дохода от натура – 0.8%.

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 1 681 лв. и се увеличава с 0.7% спрямо същото тримесечие на 2019 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (28.8%), следвани от разходите за жилище (18.2%), данъци и социални осигуровки (12.9%) и транспорт и съобщения (11.3%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0.9 процентни пункта, делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование – с 0.5 процентни пункта, а делът на разходите за жилище се увеличава с 1.0 процентен пункт.

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. средно на лице от домакинство разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 495 на 485 лв. (с 2.1%),
за алкохолни напитки и цигари намаляват от 73 на 71 лв. (с 2.9%), за здравеопазване намаляват от 118 на 117 лв. (с 0.4%), за транспорт и съобщения намаляват от 191 на 189 лв. (с 0.8%), за свободно време, културен отдих и образование – от 69 на 61 лв. (с 11.5%).

Разходите за облекло и обувки нарастват от 63 на 64 лв. (с 1.6%), а за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 286 на 306 лв. (с 6.9%). Разходите за данъци и социални осигуровки остават без промяна – 216 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на 2019 г. се увеличава потреблението на плодове – от 12.8 на 13.6 кг, прясно мляко – от 4.4 на 4.9 л, картофи – от 6.8 на 7.1 кг, кисело мляко – 7.0 на 7.2 кг, и месо – от 9.4 на 9.5 килограма.

Намалява потреблението на захар – от 1.8 на 1.6 кг, хляб и тестени изделия – от 20.6 на 20.5 кг, зеленчуци – от 16.8 на 16.7 кг, месни произведения – от 3.6 на 3.5 кг, и олио – от 3.1 на 3.0 литра.

Без промяна остава потреблението на сирене, яйца и зрял фасул.