Документи за ТЕЛК и РКМЕ-РЗИ ще се приемат само по пощата

Снимка: БГНЕС

Във връзка с потвърден случай на COVID-19 инфекция в състава на ТЕЛК и въведени противоепидемични мерки от държавен здравен инспектор, съобщаваме, че за периода от 28.10.2020г. до 08.11.2020г. ТЕЛК-Сливен и РКМЕ-РЗИ-Сливен ще работят само с прием на документи чрез лицензиран пощенски оператор.

Изпращането на документи следва да се извършва чрез лицензиран пощенски оператор с известие за доставяне.

Напомням, че при подаване на документи за пре-/освидетелстване от ТЕЛК чрез лицензиран пощенски оператор е необходимо да се изпратят задължително:

* Заявление-декларация попълнено и подписано от лицето, което ще се пре-/освидетелства. .

* Направление за ТЕЛК от личен лекар или Медицински протокол от ЛКК.

Според конкретния случай:

* Медицинска документация, включваща: –  Епикризи от пролежаване в болница; – Етапна епикриза; – Амбулаторни листове от консултации и прегледи от специалисти по профила на заболяването; – Резултати от лабораторни, образни и други и изследвания;  – Протоколи за изписване на лекарства; – Документ за регистрация в КОЦ; – Друга медицинска документация;

* Ксерокопие от рецептурна книжка;

* Служебна бележка от работодател за ползваните дни временна неработоспособност (болничен лист) за текущата и две предходни години;

* Набор за ТЕЛК, включващ картонена папка кардекс за оформяне на медицинско експертно досие (за лицата, които ще се явяват за пръв път за освидетелстване от ТЕЛК)

Моля, в изпратеното заявление-декларация, всички реквизити да са точно попълнени, включително данни от документ за самоличност – лична карта на лицето или родител; данни от Акт за раждане на дете и да е посочен телефонен номер за връзка, данни за работодател, включително телефонен номер на същия.

Задължително следва да е положен подпис на заявител и дата.

Заявление-декларацията с приложена към него медицинска документация, изпращайте на адрес:

гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ №2, ст. 4, Регионална картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) към РЗИ-Сливен.

Телефонен номер за информация: РКМЕ-РЗИ-Сливен: 044 611 975.

ТЕЛК – Сливен: 044 62 30 62

Заявление-декларация може да изтеглите от сайта на РЗИ-Сливен, на следния линк: https://rzi-sliven.org/lkk/