Доброволци до 40 г. ще могат да служат в армията ни до 6 месеца

Всеки българин до 40 години може да се запише като резервист в армията. Това решиха депутатите, като приеха промени в Закона за резерва на въоръжените сили на първо четене.

Доброволците ще служат в армията за срок от 6 месеца. През това време те ще получават възнаграждение, здравно и социално осигуряване.

Промените в закона предвиждат в часовете на класа в училищата младежите да придобиват умения, свързани със защитата на родината, с оцеляване при кризи от военен характер, както и за усвояване на знания за мисиите и задачите на въоръжените сили. В университетите студентите могат да избират това обучение като допълнителен курс.

Работодателите пък ще имат възможност да запазват персонала си, като осигуряват неплатен отпуск на работниците и служителите си и им позволяват да преминат срочна служба в доброволния резерв.

По време на дебата Николай Цонков от БСП каза, че резервът от 3000 души е запълнен едва на 13%.

Според него явно има безидейност и липса на достатъчно компетенции в ръководството, за да се намери начин да се реши този въпрос.