Добри резултати при оранжерийните краставици с Bio Chance

Добри резултати при оранжерийните краставици с Bio Chance бяха постигнати при опити в оранжерия-партньор. Резултатът – по-малък процент на изкривени плодове в сравнение с контролното поле и по-устойчиви растения. Третирането на опитното поле е с 40 мл. Bio Chance на декар, а влагането е чрез комбинация между листно пръскане и кореново подхранване.

Кои са най-честите причини за изкривяването на оранжерийните краставици?

  •  неблагоприятния хранителен режим – недостиг на калциеви и магнезиеви катиони, натрупан токсичен излишък (от манганови, медни, цинкови и алуминиеви йони).
  • ниско pH на почвата, т.е. кисела среда.
  • различните патогени също оказват крайно неблагоприятно въздействие.

Нарушенията в метаболитните процеси и храненето на растенията от контролата и по-високите концентрации на мед и особено на цинк, потискат (инхибират) синтеза на ауксини (фитохормони на растежа) в растенията. Натрупаният токсичен излишък от манганови, медни, цинкови и алуминиеви йони и недостигът на калциеви и магнезиеви катиони, нарушава оттока на асимилатите от листата към плодовете.

Как действа Bio Chance при оранжерийните краставици?

Внесените с Bio Chance фитохормони – Ауксини (b-индолова оцетна киселина) и Гиберилини (гиберилинова киселина), както и витамините от група В, синтезирани от бактерии и др. автохтонни биологични организми, помагат за осъществяване на по-пълноценен процес на синтез на клетъчно ниво и по-лесно навлизане и усвояване на хранителни вещества от клетката.

Силният катионен заряд на състава на Био Шанс и внесените хуминови и фулвинови киселини потискат мобилността на естествено съдържащите се в почвата манганови, медни, цинкови и алуминиеви йони. В следствие се нормализира метаболитният баланс на растенията.

На клетъчно ниво хуминовите киселини, съчетани с фулвинови, повишават имунитета на клетката. Това става чрез създаване на защитна ципа и обгръщане на клетъчната мембрана с нея срещу навлизането на патогени.

В резултат – добри резултати при оранжерийните краставици с Bio Chance: процентът на продукцията окачествена с „екстра“ и „първо“ качество е между 30 до 40% по-висок. Което гарантира по-високи цени при реализацията на пазара.