До края на март трябва да бъдат определени разрешените за къпане места

До 31 март общинските кметове в област Сливен трябва да определят разрешените за къпане места, гласи заповед на областния управител Веселин Вълчев във връзка с изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

До края на април общините трябва да извъшат проверки за готовността на водните площи да бъдат използвани през летния сезон.

До 20 май кметовете на общини трябва да представят на областния управител копия от заповедите за определяне на разрешените места за къпане и копия от протоколите за извършените проверки.

Регионалното бюро на  „Ученически отдих и спорт“ ЕАД има задължението да организира водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм. РУО от своя страна трябва да запознае учениците с водноспасителния минимум. Организационно-методическа помощ на общините и посочените ведомства ще бъде осигурена от БЧК, уточниха от областната администрация.

Контролът за спазването на цитираната наредба е възложен на РЗИ, като при необходимост ще бъде сезирана прокуратурата и ОД на МВР за отстраняване на нарушенията и санкциониране на виновните лица.

Заповедта на областния управител е изпратена на общинските кметове и ръководителите на институциите, ангажирани с наредбата.