До 15 октомври родителите кандидатстват за еднократната помощ от 300 лева

До 15 октомври продължава кандидатстването за еднократната помощ от 300 лева за ученици, записани в първи и осми клас в държавните и общинските училища, припомнят от Агенцията за социално подпомагане.

Кандидатства се по настоящия адрес на един от родителите. Формулярите са качени на страницата на АСП и могат да се подават и по електронен път.

От средата на лятото и до 15 октомври продължава отпускането на тази помощ и вече не се обвързва с доходите на родителите. До момента помощта е отпусната на близо 60 хиляди семейства.

Целта е семействата на децата в първи и в осми клас да бъдат подкрепени при подготовката на учениците в началото на учебната година.

Пред БНР заместник-министърът на социалната политика Надя Клисурска отчете, че има повишен интерес спрямо данните от 2021 година. Родителите трябва да предоставят бележка от училището, че детето е записано в първи или осми клас, пояснява тя.

Важно е да се знае, че помощта се получава на две части – през първия и през втория срок.

Парите трябва да се върнат при натрупване на 5 и повече неизвинени отсъствия в рамките на месец или ако ученикът прекъсне обучението си.

През 2021 г. е имало 636 заповеди за възстановяване на получената сума при първокласниците. Значително по-голям е броят при осмокласниците – над 1500, допълни Надя Клисурска.