Дни на отворените врати в регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен на 21 и 23 септември 2022 г.

По традиция, в началото на всяка нова учебна година, Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен организира Дни на отворените врати за ученици от различни степени на обучение от сливенските училища. В програмата на 20, 21 и 23 септември са включени различни инициативи представящи възможностите на библиотеката за подпомагане процеса на образование и самообразование на учениците: екскурзии в библиотеката, презентации по различни теми, демонстрации на възможностите за ползване чрез Интернет на пълнотекстови електронни бази данни и Електронния каталог на библиотеката и на нови технологии, нови книги и помагала в помощ на обучението по различни предмети за отделните класове и др. Тази година в Дигиталния център на библиотеката ще бъдат представени и възможностите за 3D сканиране и принтиране в библиотеката. Услугата 3D сканиране предлага на потребителите скоростен, удобен и достъпен начин за сканирането на всякакви обекти в гoтов 3D модел. Технологията на 3D сканирането позволява да се сканира обект и да се изгради неговия 3D модел в компютъра, а 3D принтерът позволява на потребителите да получат сканираните обекти като предмети в триизмерна форма.

В дните на отворени врати изучаващите чужди езици ще могат да посетят Чуждоезиковия център на библиотеката, където ще се запознаят с богатия му книжен фонд. Подготвени са и интересни състезания и викторини посветени на 26 септември – Европейския ден на езиците.

С ученици от първи до четвърти клас от сливенските училища в  Детския отдел по график ще се проведат забавни часове „Библиотеката – свят пълен с чудеса”.

За учениците, които се интересуват от историята и културното наследство на нашия град интерес ще предизвика посещението в отдел „Краезнание” на библиотеката където ще бъде представено забавно пътуване през вековете чрез илюстрации и текстове на уникални литературни творби.

Пред учениците от горен курс ще бъде представена, отново по график, презентация посветена на 22 септември – Ден на българската независимост.

В дните на отворени врати информационното обслужване във всички звена на библиотеката ще бъде безплатно.