Днес заседава местния парламент в Сливен. 71 точки включва предварителният дневен ред

Годишните финансови отчети за 2022 г. на общинските търговски дружества и предприятия предстои да бъдат гласувани на утрешната редовна сесия на Общински съвет-Сливен. Това стана ясно по време на днешната обичайна пресконференция на председателя на местния парламент Димитър Митев. Това са „Обреден  комплекс“, който в момента е в ликвидация, „Общинска охрана и СОТ Сливен“, „Пътнически превози“, „Дентален център -1 Сливен“, „ДКЦ 1 – Сливен“ и  „ДКЦ 2 – Сливен“.

71 точки включва предварителният дневен ред на сесията. Като акценти от тях Митев открои поредното изменение на разчетите на общинския бюджет. По думите му то се налага заради разходи, свързани с неотложни аварийно-спасителни работи по пътната инфраструктура в сливенското село Зайчаре, допълнителни средства за помпи за водоснабдяване в село Чинтулово, апаратура за здравната служба в Струпец. Общината ще отпусне средства и за изграждане на отоплителна инсталация в детската градина в село Трапоклово, за ремонт на читалището в Чокоба и др.

Общинските съветници ще гласуват и откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за съдебния район на сливенския Окръжен и Районен съд.

Предстои да бъде гласувана и приета още Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сливен (2023-2024) и планът за изпълнението й. Сред точките попадат също Общинската програма за закрила на детето за 2023 г. и приемане на отчета на програмата за миналата година. Отчети за 2022 г. ще бъдат гласувани още за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества – Сливен и Превантивно информационен център – Сливен и др.

Друга точка е свързана с намаляване на броя на потребителите на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – селище „Качулка“. Промяната е в изпълнение на чл. 85, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, който предвижда намаляване на броя на потребителите на Дома – от 228 на 173 места.