Днес решават за нов шеф ВиК-Сливен

По-рано днес бе разпространена информация за спечелен конкурс за управител на „ВиК – Сливен“ ООД.

В конкурса за взели участие четирима кандидати за поста, сред които и досегашния управител. Комисията е класирала на първо място инж.Пламен Трифинов, бивш управител на дружеството в периода от 2013-2015. От тогава, дружеството е под ръководствато на инж.Севдалин Рашев.

Днес, в София, се провежда Общо събрание на „ВиК – Сливен“ ООД, на което се очаква да обявен новият управител. Тежката думата ще има мажоритарния собственик в лицето на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Който и да е той, чака го тежка и отговорна работа по рашаване на проблемите с водоснабдяването в Сливен и областта.