ДГС-Твърдица и ученици залесиха дръвчета по повод Седмица на гората

По повод  Седмицата на гората, служители от ТП „ДГС Твърдица“, заедно с ученици от СУ „Неофит Рилски“ – гр. Твърдица, залесиха в училищния двор фиданки от дървесния вид кедър. След това, в административната сграда на поделението, децата се запознаха с основните дървесни видове, разпространени на територията на стопанството, както и с дивите животни, обитаващи гората.  Проведоха се занимателни игри по метода на горската педагогика, чрез които учениците научиха колко е важна ролята на лесовъда и че винаги трябва да му се доверим.  Всяко дете получи контейнерна фиданка от черен бор и грамота за участие в горската викторина.

По-късно горските служители от стопанството извършиха попълване на горска култура от черен бор в близост до язовир Жребчево, част от планираните залесявания по повод Седмица на гората.