ДФЗ пусна нова форма за сигнализиране при пожар в земеделски земи

новини сливен

Умишленото палене на стърнища може да доведе до цялостно изключване от подпомагане, предупреждават от Фонда.

Нова онлайн форма за сигнали за опожарени земеделски площи заработи на сайта на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА). Тя представлява електронна бланка, в която подаващия сигнал трябва да попълни данни за локализацията на опожарените площи – за тяхното местоположение, за местността и за вида на горящата растителност (нива, овощна градина, ливада, гора и др.). Изисква се и допълнителна информация за засегнатите площи като GPS координати на местността, както и приблизителния обхват на опожарените терени. В електронната бланка има възможност и за прикачване на снимка.„Сигналите за опожарени площи се проверяват своевременно от екипи на „Техническия инспекторат, а след постъпват в слой „Пожари“ в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ”, обясняват от ведомството.

ДФЗ: От началото на 2022 г. до момента екипите на „Технически инспекторат“ са констатирали над 40 опожарявания в 160 имота, разположени на общо над 3 340 дка. Най-много са регистрираните пожари в областите Русе и Благоевград. Всички те вече са заредени в слой „Пожари“.

От Фонда припомнят, че глобите за палене на стърнища се налагат в рамките на системата за контрол и по кръстосаното съответствие, които са част от Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята. Когато се установи опожаряване на стърнища от зимни и пролетни култури със слята повърхност (пшеница, ръж, тритикале, овес и ечемик), се отразява нарушение на Национален стандарт 6.Санкциите се изчисляват в проценти. Те се прилагат върху всяко плащане към кандидата по схемите и мерките на директните плащания. Процентът на намалението зависи от тежестта, степента, продължителността и повторяемостта на установеното неспазване. В случай на неспазване поради небрежност процентът на намалението на плащанията е до 5 %, а в случаите на повторно неспазване – до 15%. ДФЗ: При умишлено неспазване процентът на намалението е не по-малък от 20 % и може да доведе до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане, като се прилага в продължение на една или повече календарни години. На основание член 10, ал. 2 от Наредба № 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане опожарените земеделски площи се считат за неподходящи за субсидиране за съответната година и се водят като наддекларирани. Тоест за тях не се получават субсидии.

Информация за засегнатите от пожари площи на бенефициери е достъпна в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8170:::NO:8170. На нея кандидатите по схемите на директните плащания могат да се осведомят както за парцелите, които попадат в опожарените терени, така и за размера на тяхната площ.

agri.bg