ДФЗ дава 4 млн. лв. на търговци да купуват български плодове и зеленчуци

4 млн. лв. ще предостави Държавен фонд „Земеделие“ на български локални хранителни вериги с три или повече обекта в една или няколко съседни административни области.

Средствата ще компенсират част от разходите за транспорт, логистика, сортиране, опаковане и реализация на българските плодове и зеленчуци през тази година.

Търговските обекти ще получават по 150 лв. за тон домати, 100 лв./тон краставици или корнишони, 100 лв./тон череши и вишни,  100 лв./тон за праскови и нектарини, 100 лв./тон кайсии и зарзали и 200 лв./тон ягоди и малини.

В калкулацията влизат част от разходите на тон, които кандидатът за помощта ще направи за привеждането на продукцията в търговски вид.

Продукция в търговските обекти имат право да предлагат земеделски стопани, заявили през Кампания 2020 участие по схемата за обвързано подпомогане за плодове и зеленчуци, или признати от министъра на земеделието за организации на производители, чиито членове са заявили участие по схемата.

Обектите за търговия трябва да бъдат регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ.

За да получат средствата те трябва да докажат пред фонд „Земеделие“ с фактури, че са изкупили продукцията от стопаните след датата на решението на УС на ДФ „Земеделие“, но не по-късно от 31 юли 2020 г. и са извършили плащане към тах.

Срокът за кандидатстване е от 1 юли до 31 юли 2020 г. До 10 август трябва да се представят документи за изкупената продукция. Помощта ще се изплаща до 31 август 2020 г.