Дейност на местата за настаняване в област Сливен през септември 2022 година

През септември 2022 г. в област Сливен са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 726, а на леглата – 1 491.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през септември 2022 г., е 7 662. Българските граждани са реализирали 5 900 нощувки, а чуждите – 1 762.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2022 г. в област Сливен е 17.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Сливен през септември 2022 г. достигат 4 912. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2022 г., са 4 247 и са реализирали средно по 1.4 нощувки. Чуждите граждани са 665 и са реализирали средно по 2.6 нощувки.

Приходите от нощувки през септември 2022 г. достигат 472.1 хил. лв., като 331.4 хил. лв. са от български граждани, а 140.7 хил. лв. – от чужди граждани.