Деян Митев, кандидат-депутат: Ще работя за разпознаване от държавата на професионалните фолклорни ансамбли като движимо културно наследство

През новия мандат ще работим за това, българските творци да имат благоприятна среда да се изявяват и да популяризират нашата култура извън пределите на страната. Това заяви кандидатът за народен представител от листата на ГЕРБ и СДС в Сливен Деян Митев. Той е номер 7 за предстоящите парламентарни избори.

Реформа на читалищното дело и прекратяване на порочната практика на финансиране на фиктивна читалищна дейност, насърчаване на научните изследвания във висшите училища по изкуствата и допълнително финансиране за изследователските университети и Академиите по изкуства от бюджета по проекти за модернизиране на научната и творческата инфраструктура и за пост-докторантски програми са  част от основните приоритети в предизборната програма на ГЕРБ.

„Културата формира идентичността и развитието на нацията ни. Освен че създава, тя съхранява вярата и ценностите ни, изкуствата, опазването и популяризирането на българския език, историческото наследство и националната памет. Ролята на институциите за духовния живот е водеща и е време развитието на българската култура да бъде целенасочено и в крак с предизвикателствата на глобалния свят. Защото технологиите променят не само начина ни на живот, но и начина, по който функционира обществото“, заяви Деян Митев.

Той обяви, че в новия мандат ГЕРБ и СДС се ангажират с осъвременяване на финансирането и стандарта за музеи и галерии, и чувствително повишаване на социалния статус на културните дейци. Надграждане на системата за делегираните бюджети и въвеждане на стимули за по-добър продукт, както и дофинансиране на общинската издръжка, достъп до методиката за делегирани бюджети и включване в националните културни календари, също са чст от програмата.

Деян Митев подчерта, че ще работи за улеснен достъп на културните продукти до образователната система – до детски градини, училища, университети.

Ще работи за разпознаване от държавата на професионалните фолклорни ансамбли като движимо културно наследство и по-лесен достъп на свободните артисти и частни трупи до държавните и общински сцени.

Кандидатът за народен представител припомни, че по отношение на културата в последните 4 години, средствата по бюджета на Министерство на културата са нараснали с над 87,5 млн. лв., което е ръст над 55%. Ремонтираните, новопостроените и проектирани обекти са 11. В този мандат на правителството на ГЕРБ за опазване на културното ни наследство е създаден регистър на археолозите и е започнала работата по дигитализация на културното наследство. Заради COVID-19 с 22 500 000 лв. са подкрепени проекти на частни културни организации и артисти на свободна практика в областта сценичните и визуалните изкуства.

ПП ГЕРБ се явява с номер 28 в бюлетината на изборите.