Деян Дечев, кандидат за депутат от БСП, представи приоритетите си

Приятели и съграждани.

Законодателните инициативи и изпълнението на политическата програма на своята партия са минимумът, за който всеки народен представител е длъжен да работи. Наред с тях като кандидат в настоящата кампания аз поставям пред себе си още няклоко цели – пряко свързани с живота и развитието на моя избирателен район Сливен. Много са задачите и предизвикателствата пред нас и без да омаловажавам нито едно едно от тях, аз посочвам открито пред вас моите приоритети. Получавайки доверието да Ви представлявам в 45-тото Народно събрание, аз приемам работата си по тези приоритети като обществен дълг и отговорност.

  • Грижата за здравето:

Осигуряване на средства за ремонт и модернизация на Военна болница – клон Сливен, филиал на ВМА – София. Лечебното заведение с най-стар и амортизиран сграден фонд, пое огромна тежест в битката с Ковид – 19 и се нуждае от реконструкция, основен ремонт и саниране на сградата си.

Разширяване и модернизация на Спешна помощ. Има идея от 2016 г, като в новата сграда да бъде преместен и кръвния център. С разширяването на спешното отделение ще бъдат покрити новите стандарти в спешната помощ.

  • Грижа за спорта и талантите: Изграждането на специализирана зала по бокс в град Сливен. След като зала „Асеновец” „затвори“ врати за един от най-успешните сливенски спортове, той има нужда от нов дом. Министерството на спорта пое ангажименти, но само на думи. Те трябва да бъдат финализирани.
  • Грижа за развитието на градската среда: Разрешаване на казуса с терена на ТУБ – Болница. Близо 30 декара в центъра на града пустеят поради нехайство и безхаберие. Завършването на процедурата по ликвидация ще открие възможност за превръщането на терена в културен център с галерии, експозиционни зали, ателиета, зони за отдих и спорт.
  • Грижа за ресурсите и екологията: Проверка на състоянието на горския фонд в областта от независима институция. Мораториум върху сечта в държавните гори до приключване на одита. Конкретни мерки и предписания за подобрена система на контрол, включително и чрез обществен мониторинг.