Деца и родители изпълниха ЦПЛР – Общински детски комплекс – Сливен по време на „Деня на отворените врати“

Десетки деца и родители посетиха Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Сливен по време на „Деня на отворените врати“. В Деня на детето те се запознаха с възможностите за занимания и обучение в Детски комплекс, с групите и с техните ръководители.

Над 15 групи в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта са организирани през тази учебна година. В тях се обучават над 800 деца от всички сливенски училища и детски градини. ЦПЛР-ДК е организатор и домакин на национални конкурси и изяви по интереси на деца и ученици в общински и регионални конкурси и състезания.

Обучението в Детски комплекс – Сливен е безплатно и дава възможност на децата за личностна изява, да развиват творческия си потенциал, да надграждат своите умения и знания, както и да участват в различни форуми. В Общински детски комплекс – Сливен провежда занимания по „Информационни технологии и компютърно моделиране“, „Компютърни и интернет технологии“, астрономия и математика, изящни и приложни изкуства, спорт.

Част от Детския комплекс са Класически хор „Дружна песен“, Хор за народни песни, Детски юношески фолклорен ансамбъл „Тракийче“ и Модерен балет „Грация“, каза директорът на Комплекса Христо Котов и допълни, че за учебната 2023/2024 г. се обсъждат допълнителни нови групи по занаяти и други.

Записването на децата и учениците за обучение през нова учебна година в педагогическите форми в ЦПЛР – ДК се извършва от 1 юни до 15 септември. Учебната година започва на 1 октомври и завършва на 31 август.

Занимания ще има и през лятната ваканция, но графикът за тях ще предоставим в следващите дни, каза още Христо Котов.

По време на „Деня на отворените врати“ на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Сливен своята дейност представи и Младежки дом. Анелия Иванова акцентира върху основните цели и задачи, по които работят.