Депутатите слагат край на „вечния длъжник“

Депутатите решиха да сложат край на т.нар. „вечен длъжник“ като приеха на първо четене промени в Закона за задълженията и договорите, внесени от депутати от Обединените патриоти.

С поправките се въвежда 10-годишна абсолютна погасителна давност по отношение на частните задължения на физическите лица.

Така физическо лице, изпаднало в невъзможността плаща своята изискуеми задължения, ще може да започне процедура по обявяване на фалит или да се освободи от задълженията си след изтичането на определен период от време. Няма да се промени и действащият режим за три- и петгодишна давност и длъжниците ще могат да се възползват от нея.

Искрен Веселинов от ОП посочи, че България е единствената държава-членка в ЕС, която няма правна регламентация, която да слага край по някое време на задълженията на физическите лица.

„Това са хора, които са плащали дълги години, но след това влизат в една спирала наречена „вечния длъжник“. Освен това дългът се прехвърля като наследство и така като цяло няма край. Трупат се наказателни лихви и други разходи, които утежняват дълга и понякога се връща многократно повече отколкото е взето“, коментира той.

По данни на ОП става въпрос за над 600 000 души, които са станали „вечни длъжници“.