Деница Стоянова за младежките европейски програми: Вълнуващо приключение

Деница Стоянова, 32 г.
Мениджър екип Грижа за клиента, Сенсата Технолоджис
Участие в проекти по младежки обмен (Youth in Action):
– 2013 – интернационален проект по програма " Младежта в
действие" в Балъкесир, Турция на тема T-Friends-Teknoloji Arkadaşım
– 2009 – интернационален проект по програма "Младеж" в Силезия, Чехия на тема Young friends following in the steps of coexistence of man and nature

Участието в проектите по европейските програми бяха едно вълнуващо
приключение, което ми даде възможност да се докосна до хора от няколко
държави и да обменим идеи по проектните теми. Най-голямата изненада за
мен беше да открия, че границите и различните езици не са бариера и че
светът е пълен с прекрасни млади хора, споделящи сходни виждания и
вълнуващи се от еднакви теми.