Държавата плаща следването на студенти, ако имат договор за стаж с работодател

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува регистър на специалностите, за които държавата заплаща изцяло или частично разходите за следването при сключен договор с работодател за стаж на студента за периода на обучението и за работа след успешното му завършване. 

В регистъра попадат и работодатели в Сливен. 

В МБАЛ “Иван Селимински – Сливен” приемат 10 студенти по “Медицина” и 3-ма студенти по специалност “Медицинска сестра”.

В МБАЛ “Хаджи Димитър” приемат 2-ма студенти по специалност “Акушерка” и 3-ма студенти по специалност “Медицинска сестра”.

Динамо Сливен приема студент по “Електротехника”.

Информационната система на специалностите и работодателите се поддържа от Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН.