Държавата няма да създава отделен регистър на педофилите у нас

Държавата няма намерение да създава отделен регистър на педофилите у нас, тъй като в Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие няма разписано изискване за създаването на такъв отделен регистър.

В нея е записано, че всяка страна отделно може да приеме мерки по отношение на извършителите като отнемане на родителски права или контрол / надзор на осъдени лица.

Това казва министърът на правосъдието Данаил Кирилов в отговор на парламентарен въпрос относно създаването на нарочен специален регистър на сексуалните престъпници с малолетни у нас.

За да преследва и предотвратява сексуалните престъпления с деца, всяка отделна държава събира данни за самоличността и генетичния профил на престъпниците, съобщава още правосъдният министър.

По думите му това се прави и към настоящия момент, след като по чл. 68 от ЗМВР властите са длъжни да регистрират лица, които са обвинени в умишлени престъпления от общ характер.

Според същия Закон сектор „ДНК анализи“ на Института по криминалистика на МВР изгражда и поддържа националната база данни, в която влизат лицата с полицейска регистрация, тези с влязла в сила присъда от общ характер, както и тези с профили от следи, иззети при огледи на местопроизшествия.

В момента националната ДНК база данни позволява да бъдат селектирани лица по вид престъпление, включително и сексуални такива, което не налага създаването на отделен регистър на педофилите у нас, съобщава още правосъдният министър Данаил Кирилов.