Дарителска кампания за закупуването на апарат за вентилация за пациенти с COVID-19

Към момента на територията на областта няма случаи на заразени с коронавирус, но Община Ямбол стартира дарителска кампания за закупуването на апарат за вентилация за интензивно отделение, за пациенти с COVID-19. Поръчаният апарат и необходимите консумативи за него са за нуждите на МБАЛ „Свети Панталеймон“ – град Ямбол.

Стойността възлиза на 26 685 лв. Кметът на Ямбол ще дари две свои заплати за тази кампания.

Поради изявено желание на граждани и фирми за дарения на средства в помощ на областната болница, Община Ямбол обявява банковата сметка за получаване на дарения в Община Ямбол:

BG13SOMB9130 8424 4203 44

Код за вид плащане: 44 51 00

С пояснение: Дарение – коронавирус

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка“ АД – Клон Ямбол

Ръководството на Община Ямбол предварително благодари на всеки, който отдели лични средства в помощ на кампанията, свързана с живота и здравето на всички ямболлии!