Дадоха на съд мъж заради измама с еврофондове в Сливенско

Окръжна прокуратураСливен предаде на съд Т.И., обвинен в представяне на неверни сведения пред Държавен фонд „Земеделие“ и получаване на парични суми след използване на документи с невярно съдържание, съобщиха от прокуратурата.

Той е обвинен за това, че в заявление за подпомагане за 2019 г. е представил неверни сведения, касаещи ползване на земеделски парцели, находящи се в землището на с. Градец, обл. Сливен. Така Т.И. е целял да получи средства от фондовете, принадлежащи на Европейския съюз, отпуснати по Схема за единно плащане на площ за 2019 г., както и средства, принадлежащи на Българската държава, с които се съфинансират проекти, финансирани от фондовете на ЕС. Престъплението е осъществено на 24.04.2019 г. в гр. Котел, чрез Общинска служба „Земеделие“-Котел. То е квалифицирано по чл.248а, ал.2, вр. чл.1 от НК.

Т.И. е обвинен и за това, че чрез използване на документи с невярно съдържание е получил от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери – 62 326 лв. Средствата са получени по „Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производство“, финансирана изцяло от държавния бюджет. Престъплението е осъществено през периода 24.01.2020 г. – 19.01.2021 г. в гр. Сливен. То е квалифицирано по чл.256, ал.2, вр. чл.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

Окръжен съд-Сливен е насрочил заседанието си за 12.11.2021 г.