Дадоха на съд горски надзирател, присвоил дърва за огрев

Окръжна прокуратура – Сливен предаде на съд Иван М., информират от Апелативна прокуратура – Бургас.

Той е обвинен за това, че на неустановени дати в периода м. октомври – м. ноември 2017 г., при условията на продължавано престъпление, в с. Тополчане, общ. Сливен, в качеството му на длъжностно лице – горски надзирател в ЮИДП – ТП „Държавно горско стопанство – Сливен“, присвоил дърва за огрев, собственост на ТП „ДГС“ – Сливен, поверени му да ги пази, като за улесняване на присвояването е извършил престъпление по чл.235, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК – в същия период и място, при условията на продължавано престъпление, без редовно писмено позволително, като посредствен извършител – чрез осем лица, отсякъл от горския фонд (подотдел 409 „д“ и подотдел 410 „а“, находящи се в землището на с. Тополчане, общ. Сливен) 12,0 пространствени кубически метра дърва за огрев от дъб (благун), 56,0 пространствени кубически метра дърва за огрев от габър, 10,0 пространствени кубически метра дърва за огрев от бук, на обща стойност 5 460 лв. – престъпление по чл.202, ал.1, т.1, вр. чл.201, вр. чл.26, ал.1 от НК.

Окръжен съд – Сливен е насрочил заседанието си за 17.10.2019 г.